Regionale Energie Participatie

Samen maken we duurzame energieopwekking voor iedereen slimmer en sneller.

N

Lever een bijdrage aan de energietransitie in jouw regio Kennemerland

N

Maak jouw energiecoöperatie zichtbaar in de regio voor o.a. collega coöperaties en gemeenten

N

Groei door kennisuitwisseling, samenwerking en een sterk regionaal netwerk in de regio Kennemerland

N

Maak gebruik van tools

Maak meer impact in de regio door samenwerking

Duurzame energieopwekking
De regio Kennemerland verwacht de komende tien jaar de opwek van o.a. zonne- en windenergie bijna te verviervoudigen: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030.

50% lokaal eigendom
Burgerparticipatie is daarbij heel belangrijk, want de ambitie is dat 50% van de duurzame energieopwekking lokaal eigendom betreft.

Energiecoöperaties
Voor energiecoöperaties is dit een enorme kans en tegelijkertijd ook een behoorlijke uitdaging. Hoe vind je beschikbare daken en wat gebeurt er met de postcoderoos regeling?

Gezamenlijke aanpak
Met gemeenten, energiecoöperaties en dakenbeheerders tot een aanpak komen om de ambitie te realiseren: 50% lokaal eigendom van het opwekken van duurzame energie in deze regio.

Aanmelden

Terugblik Actie-sessie Empower Regionale Energie Participatie

Het is geen verrassing dat er obstakels zijn bij de realisatie van collectieve zonnedaken en dat het beschikken over een lange adem een vereiste is. Maar… hoe los je die obstakels op, hoe omzeil je ze en wat kunnen collega energiecoöperaties en ambtenaren uit onze regio IJmond en Kennemerland hiervan leren. Met als doel om samen de regionale duurzame energieopwekking (met minimaal 50% lokaal eigendom) te versnellen. De oplossingen van energiecoöperaties zelf stonden op het programma van deze online actie-sessie. Met recente lessen én oplossingen uit de praktijk van o.a. KweekZon en het Mendelcollege in Haarlem. Ook de leermomenten van de afdeling vastgoed van de gemeente Haarlem werden gedeeld, net als het innovatieve businessmodel van Tegenstroom in de Haarlemmermeer.

Aanmelden

De Stadsgarage helpt en faciliteert energiecoöperaties, gemeenten en burgerinitiatieven bij deze kansen voor de energietransitie in Kennemerland. We hebben immers allemaal dezelfde uitdagingen en doelstellingen. Door kennisuitwisseling, samenwerking en een sterk regionaal netwerk kunnen we samen de duurzame energieopwekking en burgerparticipatie in onze regio versnellen. We werken hierbij samen met gemeente Haarlem en Kennemer Kracht in het Europese programma Empower.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de regionale ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, collectieve opwek en lokaal eigendom.