Hoe zou een stappenplan eruit kunnen zien om een grote locatie te realiseren met 50% lokaal eigendom. Jim van Keulen, junior programmamanager energietransitie Haarlem, bracht de casus in van Schoteroog bij de Mooie Nel in Haarlem. De zonnepanelen en windmolens daar kunnen samen 4000 huishoudens van stroom voorzien. In de Regionale Energie Strategie (RES) zijn zoeklocaties voor zon- en windenergie mogelijkheden in beeld gebracht. Als je projecten bij elkaar voegt, ontstaat er een soort energielandschap met meerdere partijen en initiatiefnemers. De ideeën voor Schoteroog.