Op 25 maart jl. organiseerde de Noord Hollandse Energie Regio een kennissessie over procesparticipatie en financiële participatie/lokaal eigendom. 

De volledige kennissessie en de presentaties per spreker zijn hieronder te bekijken. Mocht je nog vragen hebben, de contactgegevens van de sprekers zijn op de site van de Noord Hollandse Energie Regio te vinden.

Minella Haazelaager – Participatiecoalitie

Namens de participatiecoalitie. De participatiecoalitie heeft een stuk geschreven over lokaal eigendom in de praktijk. Wat is lokaal eigendom nou eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Er wordt een voorbeeld gegeven waar je als gemeente kan beginnen. Kijk bijvoorbeeld naar het beleidskader, juridisch vastgoed en de mogelijkheden van een tender.

Lianne Barnhoorn – Pels Rijcken

Er is een wens om financiële participatie in besluitvorming te gieten. Die vraag komt steeds vaker terug. Hoe ga ik sociaal eigendom, juridisch borgen? Eerst leek dit voor lokaal eigendom niet mogelijk omdat het alleen voor ‘ruimtelijke relevante maatregelen’ gold. Vanaf 2018 is hier wel verandering in te zien na het invoeren van een inspanningsplicht, maar dit is nog geen resultaatsverplichting.

Tineke de Vries – Amsterdam Energie

Amsterdam Wind wil coöperatieve windmolens ontwikkelen in Amsterdam. waarbij de opbrengsten dan ook (zoveel mogelijk) lokaal worden gehouden.  Tineke de Vries vertelt over hun participatieproces waarin zij o.a. gebruik gaan maken van omgevingsberaden. Ook kaart zij het probleem aan waarbij burgers nu lijnrecht tegen over elkaar staan. Aan de ene kant de voorstanders en andere kant de burgers die tegen de windmolens zijn.

Olof van der Gaag – NVDE

Directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie heeft het over klimaatverandering en de mogelijkheden omtrent alternatieve energie. “Je ziet dat het goedkoper wordt, maar dat het verzet groeit naarmate er technisch meer mogelijk is.” Het is belangrijk om participatie tot stand te krijgen. De duurzame sector is daar goed mee bezig met o.a. gedragscodes en het maken van uitgebreide afspraken zoals: hoe wilt de sector met de omgeving omgaan (biodiversiteit, landschappelijke inpassingen, hoe voer je het gesprek met omwonenden etc.). In de video worden voorbeelden gegeven van waar dit goed is geregeld.

Wouter Tillemans – Coöperatie Windenergie Waterland (CWW)

Wouter Tillemans (voorzitter Coöperatie Windenergie Waterland) geeft de drie manieren van participeren/voordeel aan die de inwoners van Waterland hebben: zij zijn eigenaar van de coöperatie, krijgen rente en de winst gaat naar lokale initiatieven. Er wordt een voorbeeld gegeven van hoe de lening er voor de leden uitziet. Tip: laat de impact die je lokaal hebt, goed terugkomen.

Peter van Dorsten – Gemeente Alkmaar

Projectleider van de RES – Peter van Dorsten – heeft het gehele participatieproces doorlopen van de RES. Dit begon fysiek (grote betrokkenheid, creatief meedenken, actief) en werd daarna digitaal. Digitale participatie bleek laagdrempeliger en er kwamen ook andere doelgroepen op af. Tijdens de presentatie geeft Peter van Dorsten nog meer voorbeelden van wat digitale participatie tot een succes kan maken. Digitaal bleek ook op andere manieren effectief, zo zijn er virtuele beelden gemaakt van de bestaande landschappen met hierin de energieprojecten verwerkt. Op deze manier is iedereen van te voren op de hoogte hoe het er uit komt te zien, een aanwinst voor de participatie.

Joachim Schellekens – Berenschot

Joachim Berenschot – adviseur bij Berenschot – werd gevraagd om te helpen bij procesparticipatie en financiële participatie van duurzame energieprojecten. Er werd een leidraad opgesteld om zowel provincie als gemeente richting te geven en om uniformiteit te houden. Er werd een advies memo opgesteld over ondersteuning financiële participatie aan de gemeente. Op basis van dit advies maakt de provincie een keuze over hoe de gemeenten ondersteund kunnen gaan worden.