Bij het opzetten van coöperatieve energieprojecten zijn er diverse belastingen en heffingen waar je mee te maken krijgt. Op de site van Energie Samen vind je een overzicht. Neem als coöperatie tijdig contact op met je belastingadviseur of accountant over je specifieke situatie (en adviseer de deelnemende leden dat ook te doen). Lees meer