André Brasser (Stichting Stadsgarage), Sam de Guchteneire (gemeente Haarlem) en Peter Zaal (Kennemer Kracht) nemen gezamenlijk een kijkje nemen op één van de daken van het Mendelcollege. Een collectief zonnestroomdak voor circa 150 huishoudens in de buurt dat mede dankzij het Empower project is gerealiseerd.

Het Interreg North Sea Region project EMPOWER2.0 is gericht op het vergroten van lokaal eigenaarschap van duurzame energieopwekking door empowerment van burgers.

#stadsgarage #empower #energietransitie #sustainability #climatechange #energie