Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat start op 1 mei een campagne over de Regionale Energiestrategieën: “Ruimte voor nieuwe energie. Niet makkelijk, wel nodig”.

De campagne sluit aan op de lopende campagne ‘IedereenDoetWAT’. Het doel is zoveel mogelijk mensen informeren over de nut en noodzaak van één van de maatregelen van het Klimaatakkoord: het opwekken van duurzame energie op land. De campagne wordt gelanceerd in alle landelijke en regionale dagbladen, zowel online als offline en verwijst naar de pagina www.iedereendoetwat.nl/res.

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, procesondersteuning (bij besluitvorming, participatie e.d.), data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.), opzet van een lerende community, een expert pool en accounthouders. Binnen het NP werken Unie van Waterschappen, IPO,VNG en het Rijk samen.