Actie-sessie Regionale Energie Participatie

Op dinsdagavond 15 juni jl. organiseerde de Stichting Stadsgarage i.s.m. Stichting Kennemer Energie, Coöperatie Kennemer Kracht en gemeente Haarlem deze actie-sessie. Ongeveer 40 deelnemers, voornamelijk coöperaties en ambtenaren uit de regio IJmond en Kennemerland, meldden zich aan voor deze derde actie-sessie van de Regionale Energie Participatie.

Het is geen verrassing dat er obstakels zijn bij de realisatie van collectieve zonnedaken en dat het beschikken over een lange adem een vereiste is. Maar… hoe los je die obstakels op, hoe omzeil je ze en wat kunnen collega energiecoöperaties en ambtenaren uit onze regio IJmond en Kennemerland hiervan leren.

De oplossingen van energiecoöperaties zelf stonden op het programma van deze online actie-sessie. Met recente lessen én oplossingen uit de praktijk van o.a. KweekZon en het Mendelcollege in Haarlem. Ook de leermomenten van de afdeling vastgoed van de gemeente Haarlem werden gedeeld, net als het innovatieve businessmodel van Tegenstroom in de Haarlemmermeer.

Omzeilen, tackelen én oplossen, de bruikbare uitkomsten                                            
Een multidisciplinair team binnen de gemeente formeren, het idee van assetmanager Vastgoed gemeente Haarlem, kan binnen alle regiogemeenten in de praktijk worden gebracht. De juiste mensen met de juiste informatie bij elkaar brengen, zodat er vooraf goed wordt gekeken naar de mogelijkheden en de mogelijke obstakels. Alsmede het betrekken van gebouweigenaren in een vroeg stadium, zodat ze kunnen leren van ervaringen van andere gebouweigenaren of eerdere projecten. Het inspirerende businessmodel van Tegenstroom is één van de oplossingen voor het gebrek aan geschikte daken.

Het unieke project van KweekZon, met zonnepanelen op kassen, heeft de obstakels weten te omzeilen en de oplossingen in deze actie-sessie gedeeld. Coöperatie Kennemer Kracht toonde een heldere samenvatting van obstakels, m.b.t. de realisatie van het collectieve zonnestroomdak van het Mendelcollege, in verschillende fases mét de bijbehorende oplossingen. Leer van deze betreffende cases én de oplossingen in de volgende video’s en presentaties.

Interactie, actie en vervolg
Kennemer Energie biedt EcoHeemskerk aan te ondersteunen bij de analyses en onderzoeken van gemeentelijk vastgoed. Tegenstroom is benieuwd naar het businessmodel van KweekZon. En vastgoed manager Haarlem herkent het uitzoekwerk, of een dak überhaupt geschikt is, van KweekZon. Ook de chat is actief gebruikt om elkaar tips te geven, informatie uit te wisselen en vragen te stellen. Op deze manier kunnen we regio breed van en met elkaar leren.

De energietransitie blijft een gecompliceerde reis, wat we met veel energie doen om oplossingen te vinden voor het versnellen van de regionale energieopwekking. We blijven kijken naar oplossingen voor diverse obstakels. Door kennisuitwisseling, samenwerking en een sterk regionaal netwerk kunnen we samen de duurzame energieopwekking en burgerparticipatie in onze regio versnellen. Onze dank aan alle aanwezigen en sprekers voor deze belangrijke bijdrage. In het najaar zal er een vervolg actie-sessie plaats vinden, waar o.a. het werven van geschikte daken op het programma zal staan.

Was je verhinderd of wil je de presentaties nog een keer terugzien? Hieronder staan alle video’s en presentaties zoals deze beschikbaar waren tijdens de bijeenkomst. Dit delen we graag, zodat we samen steeds meer kennis opbouwen over de regionale energietransitie.

Obstakels zijn er om opgelost te worden

Wethouder duurzaamheid, milieu en omgevingsvisie Gaatze de Vries (gemeente Heemskerk) verzorgde een inspirerende opening. Hij was verheugd om veel deskundige uit de regio op het scherm te zien. Met 3,2 terawattuur (​TWh) levert onze regio een substantieel aandeel in de landelijke opwekking van 35 TWh. Over het belang om de inwoners en de organisatie in de lokale gemeenschap mede te verantwoorden en mede-eigenaar te maken. En over een integrale en gestructureerde aanpak in overleg met alle betrokken om op een goede en duurzame manier onze energie voor de toekomst zeker te stellen.

KweekZon – obstakels en leerpunten

Dick Hagoort, de secretaris van KweekZon, deelt de leerpunten bij het tot stand komen van het collectieve zonnedak van de Haarlemmer Kweektuin in Haarlem-Noord. Het leggen van zonnepanelen op kassen is vrij uniek. Een reis die in 2017 is begonnen en sinds mei 2021 stroom opwekt. Een reis van vier jaar met overwonnen obstakels, wat tot een mooi resultaat heeft geleid met meer dan 800 panelen. “We zijn erg blij dat gelukt is en de zon ook op deze wijk schijnt”, aldus Dick Hagoort.

Zonnepanelen zijn besmettelijk

Tegenstroom is een BV (van gemeente Haarlemmermeer), maar werkt als een coöperatie. Ze helpen de gemeente met het versnellen energietransitie en inspireren en ontzorgen ondernemers. Met als resultaat dat sinds vorig jaar al het (Tegen)stroom voor en door de Haarlemmermeer wordt opgewekt, op locaties van ondernemers. Bekijk de video en de presentatie over het interessante businessmodel van Tegenstroom. En meer inspirerende voorbeelden. Zoals Andrea van de Graaf, directeur van Tegenstroom, zegt; “zonnepanelen zijn besmettelijk”. Wij blijven de activiteiten van Andrea en haar collega’s graag volgen!

Overwonnen obstakels collectieve dak Mendelcollege

Mariëtte Wessels, secretaris Coöperatie Kennemer Kracht en projectleider Mendelcollege, verzorgde een presentatie over de lessen van het Mendelcollege. Over de overwonnen obstakels bij het realiseren van het zonnestroomdak op het Mendelcollege. Een heldere samenvatting van verschillende obstakels in verschillende fases mét de bijbehorende oplossingen. Van het aandragen van het dak door Stichting Kennemer Energie (SKE) en het initiatief uit de buurt in 2017 tot de recente realisatie in juni 2021.

Wat is er nodig voor het wegnemen van obstakels bij gemeentelijk vastgoed?

Ciska Smits, assetmanager vastgoed bij Gemeente Haarlem, deelde de leermomenten uit de praktijk én de oplossingen. Een van de oplossingen: van verschillende afdelingen een collectief samenstellen in de vorm van een kennisgroep. Zodat mogelijke haperingen in de toekomst integraal kunnen worden aangepakt en contacten en gegevens eerder worden gedeeld.

Werken conform omgevingsvisie

Afsluiting van wethouder Gaatze de Vries (gemeente Heemskerk).
Werken conform omgevingsvisie, door het samenbrengen van verschillende disciplines de verantwoordelijke medewerkers bij elkaar brengen en direct de link te leggen met de stakeholders buiten de gemeentelijke organisatie. Voor beter en sneller resultaat.

Vervolg
In de komende actie-sessie in het najaar gaan we in op het volgende een thema dat de gezamenlijke duurzame opwek kan versnellen. Blijf op de hoogte via de website, schrijf je in op de nieuwsbrief of neem contact op met info@stichtingstadsgarage.nl.

De Stadsgarage en Empower
De Stadsgarage helpt en faciliteert energiecoöperaties, gemeenten en burgerinitiatieven bij de kansen voor de energietransitie in Kennemerland. We hebben immers allemaal dezelfde uitdagingen en doelstellingen. Door kennisuitwisseling, samenwerking en een sterk regionaal netwerk versnellen we samen de duurzame energieopwekking en burgerparticipatie in onze regio. We werken hierbij samen met gemeente Haarlem, Coöperatie Kennemer Kracht en Stichting Kennemer Energie in het Europese programma Empower.