Belastingen en je energieproject

Bij het opzetten van coöperatieve energieprojecten zijn er diverse belastingen en heffingen waar je mee te maken krijgt. Op de site van Energie Samen vind je een overzicht. Neem als coöperatie tijdig contact op met je belastingadviseur of accountant over je specifieke...

Postcoderoossubsidie SCE valt in goede aarde

Op 1 april is de nieuwe postcoderoossubsidie SCE opengesteld. In de eerste week kwamen bij RVO ruim 350 aanvragen binnen voor een totaalbedrag aan subsidie van 47 miljoen euro. Het beschikbare budget voor 2021 is 92 miljoen euro. Wil je een aanvraag indienen? Energie...

Lokale energie monitor

Hier Opgewekt monitort al zes jaar lang de lokale energie-initiatieven in Nederland. De Lokale Energie Monitor maakt ze zichtbaar en laat zien wat ze samen bereiken. De Monitor geeft zicht op het aantal energiecoöperaties, hun projecten en activiteiten. En...
Casus Schoteroog

Casus Schoteroog

Hoe zou een stappenplan eruit kunnen zien om een grote locatie te realiseren met 50% lokaal eigendom. Jim van Keulen, junior programmamanager energietransitie Haarlem, bracht de casus in van Schoteroog bij de Mooie Nel in Haarlem. De zonnepanelen en windmolens daar...