Acties-sessie netwerk

Deelnemers van eerdere actie-sessies: KweekZon, Tegenstroom, Coöperatie Kennemer Kracht, Stichting Kennemer Energie en andere energiecoöperaties uit Haarlem, Heemskerk, Velsen, Castricum, Bloemendaal en Heemstede. Evenals wethouders, projectleiders en programmamanagers van o.a. gemeente Haarlem, gemeente Heemskerk, gemeente Velsen, gemeente Zandvoort en gemeente Zaanstad.

Bewonersinitiatieven Energietransitie en Collectieve Zonneprojecten in Haarlem

De bewonersinitiatieven en collectieve zonneprojecten die hieronder staan afgebeeld, gaan nu alleen nog over Haarlem.
Binnenkort breiden we uit naar de hele regio IJmond en Zuid-Kennemerland.

Wij werken samen met Energie Samen en VEI NH

Energie Samen
Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en -verenigingen en andere energie-communities van burgers, boeren en/of lokale bedrijven.

VEI NH
De Vereniging van Energiecoöperaties en Initiatieven in Noord-Holland i.o. komt op voor de belangen van lokale energie-initiatieven.

Internationale Hackathon

De internationale Empower hackathon, gericht op oplossingen voor de sociale energietransitie in Europa, is een samenwerking van:

EMPOWER2.0 is een door Interreg Noordzee Regio gefinancierd project met 15 partners

  • 7 steden/provincies/intergemeentelijke organisaties (Gemeente Zaanstad (NL), Provincie West-Vlaanderen (BE), Essex County Council (UK), Southend on Sea Borough Council (UK), Middelfart Kommune (DK), Gemeente Haarlem (NL), Intercommunale Leiedal (BE))
  • 3 universiteiten (Hogeschool van Amsterdam (NL), University of Southern Denmark (DK), Ghent University (BE))
  • 2 bedrijven (Gate2Growth (DK), Graham Oakes Ltd (UK))
  • 3 cooperaties (Coöperatieve WeSpark Zaanstreek (NL), Stadsgarage (NL), Coöperatie Kennemer Energie (NL))

Deze video legt uit en laat zien waar het Interreg North Sea Region Program-project over gaat.

Empower 2.0

Empower 2.0 is een Europees programma waarin gemeente Haarlem, coöperatie Kennemer Kracht en Stichting Stadsgarage samen met elf andere partners uit vier landen samenwerken op het gebied van duurzame collectieve energie opwekking met lokaal eigendom.

Het project beoogt de empowerment van burgers door de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en de adoptie van energie bezit. Dit zal leiden tot een toename van het energiebewustzijn en de productie van hernieuwbare energie, en daarmee de ecologische voetafdruk in de Noordzeeregio verminderen.

Kennemerland is één van de zeven pilots. Kernvraag: hoe kun je partijen in de regio beter met elkaar in contact brengen om daarmee de uitvoering te versnellen. Er gebeurt al veel, maar wat uniek aan de Kennemer pilot is, is de nauwe samenwerking die met de regio gemeente en energiecoöperaties tot stand kan worden gebracht.

De Stadsgarage helpt en faciliteert energiecoöperaties, gemeenten en burgerinitiatieven bij de kansen voor de energietransitie in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland. We hebben immers allemaal dezelfde uitdagingen en doelstellingen. Door kennisuitwisseling, samenwerking en een sterk regionaal netwerk kunnen we samen de duurzame energieopwekking en burgerparticipatie in onze regio versnellen. We werken hierbij samen met Kennemer Energie, Kennemer Kracht en gemeente Haarlem in het Europese programma Empower.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de regionale ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, collectieve opwek en lokaal eigendom.